Metoda tenziomiografije (TMG) je diagnostično orodje za ugotavljanje kontraktilnih lastnosti mišic in njihovo spreminjanje skozi čas. Razvita je bila v poznih osemdesetih letih in je bila v osnovi zasnovana za rabo v medicini.  V devetdesetih letih so jo začeli uporabljati tudi na področju vrhunskega športa in rekreacije.

Rezultati meritev

Rezultati TMG meritev opisujejo tudi funkcionalno stanje mišic. Zato ima TMG veliko prednost na področju diagnostike pred operacijo in po operacijski rehabilitaciji in na področju določitve škode, ki nastane na posamezni mišici.  Druge mehanske metode, kot so izokinetika, trenažerji in bilateralna pritiskovna plošča, se lahko uporabljajo v procesu rehabilitacije kasneje (pozna rehabilitacija), saj mora pacient razviti določeno mišično silo na vseh omenjenih aparaturah, kar pa lahko povzroči nadaljnje poškodbe že poškodovanih ali operiranih mehkih tkiv.

Periodično spremljanje parametrov kontraktilnih lastnosti mišic nam omogoča načrtovanje treninga za moč in aktivacijo mišic v različnih obdobjih športnikove priprave.

Z metodo TMG ugotavljamo kontraktilne lastnosti mišic (čas kontrakcije, tonus) ter simetrije oz. asimetrije med mišicami in sklepi. S pomočjo normativnih vrednosti: spol in športna disciplina, lahko objektivno ocenimo posameznikovo mišično stanje. Ocena mišičnega stanja določa talentiranost mladega športnika za določeno športno disciplino (eksplozivni športi, vzdržljivostni športi). S parametri, ki jih dobimo s tovrstnim merjenjem, lahko spremljamo napredek v rehabilitaciji mišic po poškodbi ali pa napredek v športnem treningu.

Analizo mišic z metodo TMG priporočamo vsem mladim športnikom pred izborom športne discipline (ŠPORTNI TALENT) s katero se želijo ukvarjati. Merjenje je priporočljivo tudi za vse rekreativce, ki si želijo boljših športnih rezultatov ali bolj nadzorovan proces treninga.

TMG tenzomiografija

TMG diagnostika je koristna za:

  • optimizacijo treninga
  • preprečitev poškodbe
  • rehabilitacija poškodbe

Kako poteka?

Proces merjenja je povsem neboleč in hiter.

Leže na mizi z vami sodeluje TMG strokovnjak oz. ponavadi dva strokovnjaka. Eden optimalno postavlja senzorje na standardne točke na telesu, drugi odčitava rezultate na monitorju.

Senzor za premik postavimo na kožo nad mišico, ki je umetno spodbujena s elektrodami. Senzor izmeri premik in pridobi časovno omejene značilnosti posamezne mišice. Rezultati so prikazani na monitorju v realnem času v obliki krivulj. Dinamični odziv senzorja se meri v milisekundah, kar omogoča, da razlikujemo med hitrimi in počasnimi mišičnimi vlakni.

Celotno merjenje traja med 30-45 minut, sledi še posvet glede rezultatov.

Analiza mišic z metodo TMG je primerna za vse profesionalne športnike in tudi za vse rekreativce, ki si želijo boljših športnih rezultatov ali bolj nadzorovan proces treninga. Prav tako je primerno za starejšo populacijo saj z njo izmerimo tudi simetrijo med mišicami.